Montaż systemów kontroli dostępu

ROGER, SATEL

Zwiększ bezpieczeństwo w swoim obiekcie i kontroluj przepływ zasobów ludzkich, instalując systemy kontroli dostępu.

Oferujemy montaż systemów kontroli dostępu firm Satel oraz Roger

KONTROLA DOSTĘPU

Czym są systemy kontroli dostępu?

Zespół wzajemnie powiązanych urządzeń elektronicznych oraz mechanicznych, których działanie ma na celu ograniczenie użytkownikom (całkowite lub określonym czasie) dostępu do sektorów (stref) tego systemu.

Identyfikowanie użytkowników przez system kontroli dostępu zależny jest od zastosowanego typu urządzenia identyfikującego. Mogą to być:
odcisk linii papilarnych, tagi RFID, tablice rejestracyjne pojazdów, piloty radiowe.
System na podstawie danych zebranych podczas konfiguracji decyduje o tym, czy w danej chwili użytkownik ma prawo dostępu do sektora i uruchamia procedury mające na celu zezwolić lub zabronić przedostanie się użytkownika do danej strefy.

system kontroli dostępu i karta w dłoni

Elementami zaporowymi uniemożliwiającymi przedostanie się użytkownika na inne strefy obiektu będącego nadzorowanym przez system kontroli dostępu mogą być: drzwi z zamkiem elektronicznym, rygle, bramki.

Cechy systemu kontroli dostępu:
pełna kontrola nad obecnością użytkownika w strefach systemu, identyfikacja elektroniczna użytkownika, zrzut na bieżąco zdarzeń występujących w obrębie systemu, sterowanie zaporami, podsystem anty-pass-back


NAJLEPSI PRODUCENCI

Nasza oferta

urządzenie satel

logo satel

Made to protect

Firma Satel oferuje zaawansowane systemy kontroli dostępu – od kontrolerów nadzorujących pojedyncze przejścia w danym budynku aż po system sprawujący nadzór nad siecią obiektów rozporoszonych terytorialnie.

Ich rozwiązania sprawdzają się m.in.: w firmach, obiektach użyteczności publicznej, szkołach, dworcach, lotniskach czy też stacjach metra.


Roger logo

Systemy kontroli dostępu

Firma Roger oferuje profesjonalne rozwiązania o różnym stopniu skomplikowania i funkcjonalności – od najprostszych jak zamki szyfrowe, poprzez sieciowy system kontroli dostępu aż po nowy, skalowalny system kontroli dostępu z elementami automatyki budynkowej.

Kontrola dostępu firmy Roger charakteryzuje się wysoką niezawodnością i funkcjonalnością potwierdzoną w tysiącach wdrożonych z sukcesem instalacji w kraju i za granicą

zaawansowana kontrola dostępu


Bezpieczeństwo dla każdego!

Projektujemy i instalujemy systemy kontroli dostępu zarówno dla firm, jak i klientów indywidualnych.


Systemy kontroli dostępu

Systemy kontroli dostępu zwiększają bezpieczeństwo osób przebywających w chronionych obiektach. Powstały z myślą o uniemożliwieniu dostępu do nich osobom niepożądanym. Stanowią formę kontroli przepływu osób, gromadząc w pamięci dane dotyczące m.in. godzin przekraczania poszczególnych
przejść.

SKD składa się m.in. z centrali, kontrolerów przejść, terminali, transponderów, urządzeń zasilających oraz oprogramowania, z poziomu którego całym systemem można zarządzać.


Systemy kontroli dostępu w Lesznie

Oferujemy systemy kontroli dostępu w Lesznie. Z czego składa się ten system? Centralne miejsce w systemie kontroli dostępu zajmuje centrala, która komunikuje się z pozostałymi elementami systemu. Kontrolery przejść to urządzenia odpowiedzialne za zarządzanie dostępem do poszczególnych pomieszczeń. Terminali używa się do identyfikacji użytkowników, np. za pomocą kart, kodów PIN czy odcisków palców, a transpondery to małe urządzenia elektroniczne, które przesyłają sygnał identyfikujący użytkownika do terminala. Systemy kontroli dostępu są również wyposażone w urządzenia zasilające oraz oprogramowanie, które pozwala na zarządzanie całym systemem.

 

Dlaczego warto zainwestować w systemy kontroli dostępu?

Inwestycja w systemy kontroli dostępu przynosi wiele korzyści. Przede wszystkim zwiększa bezpieczeństwo osób przebywających w chronionych obiektach, ograniczając ryzyko włamań czy kradzieży. Systemy te umożliwiają również kontrolę przepływu osób, co może być szczególnie ważne w przypadku firm, które chcą monitorować czas pracy swoich pracowników. Ponadto, SKD gromadzą w pamięci dane dotyczące m.in. godzin przekraczania poszczególnych przejść, co pozwala na analizę tych informacji w celu optymalizacji zarządzania obiektem. Jeśli chcesz się zabezpieczyć jeszcze bardziej, sprawdź naszą ofertę kamer!

 

Zastosowanie systemów kontroli dostępu w różnych branżach

Systemy kontroli dostępu, tak samo jak alarmy, znajdują zastosowanie zarówno w sektorze prywatnym, jak i publicznym. W firmach mogą być wykorzystywane do zabezpieczania pomieszczeń biurowych, magazynów czy serwerowni. W przypadku klientów indywidualnych, SKD mogą służyć do zabezpieczania domów jednorodzinnych, mieszkań czy garaży. W sektorze publicznym systemy są stosowane np. w szkołach, szpitalach czy instytucjach kulturalnych, gdzie kontrola dostępu jest kluczowa dla zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników.